<optgroup id="mi6g2"><small id="mi6g2"></small></optgroup>
<noscript id="mi6g2"></noscript>
<center id="mi6g2"><wbr id="mi6g2"></wbr></center>
<center id="mi6g2"></center><optgroup id="mi6g2"><div id="mi6g2"></div></optgroup>
<center id="mi6g2"><div id="mi6g2"></div></center>

Om oss

I Enel X er vi lidenskapelig opptatt av energieffektivitet og v?r b?rekraftige fremtid

Siden transport i de fleste land st?r for rundt 40 % av energibruken, er elektrifisering av transport en av de mest effektive m?tene vi kan redusere v?rt milj?messige fotavtrykk p?. Hvis vi samtidig s?rger for at en stadig st?rre del av elektrisiteten er basert p? fornybare energikilder, vil vi v?re p? god vei mot v?re m?l for utslippsreduksjon.

I dag er det imidlertid betydelige hindre i veien for denne b?rekraftig utviklingen

N?r det gjelder elektrifisering av transport, er mangelen p? et rimelig og allestedsn?rv?rende tilbud om elbilladning fortsatt et av de sterkeste hindrene for at elbilalternativet skal velges av enda flere forbrukere. Samtidig, siden personbiler st?r for to tredeler av all energi som g?r med til transport, vil en masseovergang til elbiler – med den ladeteknologien som er dominerende i dag – faktisk kunne gi en delvis negativ effekt n?r det gjelder energieffektivitet og forurensning.

N?r det gjelder fornybar energi, bidrar fornybare energikilders naturlige volatilitet til at de, i mange land, vanskelig lar seg integrere i dagens kraftnett. Manglende evne til ? reagere raskt p? svingningene, bidrar til ? begrense produksjonen, noe som ?ker kostnaden ved bruk av fornybar energi. Dermed bremser tempoet i overgangen til alternative energikilder.

Vi mener at vi har den enkle og elegante l?sningen p? begge disse utfordringene!

V?r l?sning er ? tilby nettstabiliseringstjenester til systemoperat?rer, energiselskaper og store kommersielle str?mforbrukere, gjennom ? bygge et omfattende nettverk av distribuerte ladestyringsenheter. V?rt selskaps innledende tilbud er en serie med SmartGrid-klare ladestasjoner for elbiler, med et str?mforsyningsnett i verdensklasse og brukertilpassede styringsfunksjoner som administreres via v?r skybaserte plattform.

Enel X tilbyr verdifulle nettstyringsl?sninger, som ettersp?rselsrespons, frekvensregulering, lokal belastningsbalansering og toveis energiflyt. P? den m?ten kan sikkerhet og kvalitet p? levert effekt bedres og tap i nettet reduseres ved lastutjevning. Dette gj?r det enklere for energi- og nettselskapene ? h?ndtere naturlige svingninger. Samtidig kan de fullt ut utnytte den akselererende ?kningen i elbilparken. Lave produksjons- og driftskostnader p? disse nettverksbaserte enhetene, bidrar til rask avkastning og god l?nnsomhet.

V?re Smart[Grid] nettverk for elbillading ?ker verdien av elektriske kj?ret?y. Samtidig f?r vi et renere og mer p?litelig kraftnett. Vi reduserer behovet for skitne kraftanlegg, som kullkraftverk, vi fremmer veksten innenfor fornybar produksjon – og bidrar til reguleringskapasitet som stabiliserer kraftnettet.

Anerkjennelse

Enel X har f?tt bred anerkjennelse for sin ledende posisjon innenfor utviklingen av prestasjonsfokuserte og banebrytende teknologiprodukter.

男人的天堂免费视频一色屋